Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

3 Ενημερωτικό Σημείωμα ΙανουαρίουΖάκυνθος, 30 Ιανουαρίου 2014


3ο Ενημερωτικό Σημείωμα Ιανουαρίου

Θέμα: Για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων ενάντια στην αυτοαξιολόγηση

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του χθεσινού μας ενημερωτικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα δύο ακόμη σχέδια πρακτικών για το Σύλλογο Διδασκόντων τα οποία θα σας φανούν χρήσιμα στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου σας με θέμα την «αυτοαξιολόγηση».

Επιπλέον διευκρινίζουμε τα εξής:

Η συμμετοχή μας στις ομάδες δεν είναι υποχρεωτική, ανατίθεται με απόφαση συλλόγου σύμφωνα με την  Φ.353/.1/324/10565/Δ1/ Υπ. Απόφαση.

Οι αντίθετες απόψεις των διευθυντών είναι μόνο για τρομοκρατία και για να μαζεύουν βαθμούς στο δικό τους προσωπικό φάκελο αξιολόγησης. Για τη συνεδρίαση που θα γίνει για την συγκρότηση ομάδων εργασίας  συντάσσεται πρακτικό, όπως για όλες τις συνεδριάσεις συλλόγων, καταγράφονται οι απόψεις που θα ακουστούν και θετικές και αρνητικές και στο τέλος μετά την διεξαγωγή ψηφοφορίας, ακολουθείται όπως πάντα, η απόφαση της πλειοψηφίας. (βλέπετε και το καθηκοντολόγιο που αφορά στο Σύλλογο Διδασκόντων και το οποίο λάβατε με το χθεσινό μας σημείωμα).
ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ.


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΡΙΤΗ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ    και     ΩΡΑ 19:00
στο 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
με κύριο θέμα: Πρόταση του Συλλόγου μας για κινητοποίηση την ημέρα που εκδικάζεται (7 Φλεβάρη) η υπόθεση της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών στο Συμβούλιο της επικρατείας και πρόταση για διεξαγωγή ολομέλειας προέδρων.

1ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Οι παρακάτω υπογράφοντες, μέλη του   Συλλόγου Διδασκόντων του ………………………………………………….. ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφασίσαμε  να δηλώσουμε τις επιφυλάξεις μας και τη διαφωνία μας με την «Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» και τη συνδεόμενη με αυτήν  «Αξιολόγηση  του εκπαιδευτικού έργου»  για τους παρακάτω λόγους:
Η σύνδεση της «αξιολόγησης» με τους νόμους: ν.3528/07, ν.3848/10, ν.3879/10, ν.4024/11, ν.4057/12, ν.4142/13, ΠΔ152/13  οδηγεί στην κατηγοριοποίηση, τον ανταγωνισμό και την υποβάθμιση σχολείων καθώς και στη βαθμολογική - μισθολογική καθήλωση  εκπαιδευτικών, αλλά και στη διαθεσιμότητα και την απόλυση πολλών από μας.
Η αξιολόγηση αυτή  δεν μπορεί να είναι αντικειμενική,  αξιόπιστη και αδιάβλητη. Στηρίζεται στην κρίση μονοπρόσωπων οργάνων, ποσοτικοποιεί αυθαίρετα ποιοτικά κριτήρια, συνδέεται και με την επίδοση των μαθητών  ενώ δε λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί το σχολείο, τις ελλείψεις υποστηρικτικών δομών, την υποδομή και τα αναλυτικά προγράμματα. Επιβάλλει ποσοστώσεις ως προς τον αριθμό όσων  θα προάγονται και λειτουργεί τιμωρητικά για όσους εκπαιδευτικούς -παρ΄ ότι άξιοι- δεν θα προάγονται. Συρρικνώνονται έτσι τα εργασιακά μας δικαιώματα που αποτελούν ταυτόχρονα και ατομικά δικαιώματα και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα της χώρας μας.
Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας συνδέεται άμεσα με αυτήν  της ατομικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, ο οποίος επανακρίνεται για το ρόλο του στην αυτοαξιολόγηση,  αλλά και με την εξωτερική αξιολόγηση στην οποία παρεμβαίνουν εξωσχολικοί παράγοντες και ιδιώτες (πχ. Δήμοι, παραγωγικές τάξεις), αλλά και οι ασκούντες γονική μέριμνα (ν.4142/13,1γγ9).
Η  συγκεκριμένη αξιολόγηση όπως περιγράφεται και όπως διαπιστώνεται από τη ΔΟΕ, από την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, αλλά και από την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, έχοντας  κριτήρια  δημοσιονομικά και όχι  παιδαγωγικά, δε βελτιώνει την ποιότητα του έργου του εκπαιδευτικού ή της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ούτε αναβαθμίζει το δημόσιο σχολείο, πράγμα  το οποίο εμείς οι εκπαιδευτικοί οραματιζόμαστε.
Επιπλέον ο χρόνος που επιλέγει  το Υπουργείο με την εγκύκλιό του να ενεργοποιήσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, είναι εκτός του νομικού πλαισίου του Νόμου 3848/10, άρθρο 32, παρ. 1 που αναφέρει ρητά: «Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά». Οι εγκύκλιοι κατά την πάγια κρίση των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν τροποποιούν, ούτε καταργούν νόμους, και επί πλέον σύμφωνα με το άρ.107 ΥΚ,  «Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων»,  αλλά αντίθετα αρ.25ΥΚ «Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή».
Σ΄ αυτή την κατεύθυνση δηλώνουμε την αντίθεσή μας στη συγκρότηση ομάδων εργασίας και την πλήρη διαφωνία μας με την  «αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» και την «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου».


2ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ................
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες»

Σήμερα ……………..…./……. /2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου …………………………….., σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10. 12. 2013, εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.
            Μετά από την εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας που προβλέπονται από την συγκεκριμένη εγκύκλιο για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και μετά από τη διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που ακολούθησαν *, ο Διευθυντής του σχολείου διαπιστώνει ότι δεν  υπάρχει η δυνατότητα δρομολόγησης της αυτοαξιολόγησης επειδή δεν εκδηλώθηκε εθελούσια προσφορά εκπαιδευτικών του σχολείου για τη συγκρότηση και την στελέχωση των ομάδων εργασίας που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της .
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.  
* Στο σημείο αυτό μπορούν να αναφερθούν οι λόγοι για την αντίθεση των συναδέλφων στην αυτοαξιολόγηση (η απόφαση της ΔΟΕ και οι ανακοινώσεις του Συλλόγου  αναφέρουν αρκετούς λόγους για τους οποίους ο κλάδος μας είναι αντίθετος στην αυτοαξιολόγηση- αξιολόγηση).3ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ......... Δημοτικού Σχολείου…………………./ Νηπιαγωγείου …………………………,
δηλώνει ότι είναι αντίθετος με τη λεγόμενη «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.

Η αξιολόγηση δεν έχει στόχο να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο καλύτερο για να υπηρετήσει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Το σχολείο που διαμορφώνεται, μέσω και της αξιολόγησης, θα υποβαθμίσει παραπέρα τη μόρφωση που λαμβάνουν τα παιδιά, θα έχει σαν αποτέλεσμα το παραπέρα χτύπημα των εργασιακών-μισθολογικών δικαιωμάτων αλλά και την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Δεν θέλουμε σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, το δικαίωμα στη μόρφωση πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά.

Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, ανεξαρτήτως του τίτλου που φέρει, είναι μια διαδικασία που οι σύλλογοι διδασκόντων διαχρονικά ακολουθούμε. Εμείς είμαστε που, παρά το γεγονός ότι καλούμαστε να ασκήσουμε το έργο μας δίχως υποδομές και στήριξη από την πολιτεία, αποτιμούμε στις παιδαγωγικές μας συνεδριάσεις την εκπαιδευτική διαδικασία της σχολικής μας μονάδας και προχωρούμε σε κινήσεις βελτίωσής της προς όφελος των μαθητών μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, με βάση την απόφαση του συλλόγου μας και της ΔΟΕ, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και δε συγκροτούμε τις ομάδες εργασίας. Κανείς εκπαιδευτικός δεν εκδήλωσε εθελοντικά ενδιαφέρον, καθώς η συμμετοχή στις ομάδες εργασίας για την «αυτοαξιολόγηση», είναι προαιρετική. Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική /παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική των Δ/ντών Διευθύνσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου