Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

2 Ενημερωτικό Σημείωμα Ιανουαρίου-ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 4 ΦΛΕΒΑΡΗΖάκυνθος, 29 Ιανουαρίου 2014
2ο Ενημερωτικό Σημείωμα Ιανουαρίου

Θέμα: Για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων ενάντια στην αυτοαξιολόγηση

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας δηλώνει την αντίθεσή του στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, να επιβάλλει σε όλα τα σχολεία, τον αντιδραστικό θεσμό της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και να προχωρήσει στην ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
Η μάχη ενάντια στην αυτοαξιολόγηση είναι σε εξέλιξη, σ΄ ολες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  Στόχος μας είναι «να βάλουμε στα συρτάρια των αζήτητων», άλλο ένα νομοσχέδιο για την αξιολόγηση. Δίνουμε άλλη μια μάχη ενάντια στο «Νέο Σχολείο» και την «παιδαγωγική» της «Νέας Τάξης».

Στο Σύλλογό μας, έχουν υπογράψει το κείμενο της ΔΟΕ 270 εκπαιδευτικοί. Ποσοστό περίπου 98% του συνόλου των εκπαιδευτικών.   

 Ήδη με το νομοθετικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί (ν.4024/11 για το μισθολόγιο -βαθμολόγιο, ν.4142/13 για την «Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση», ΠΔ 152/13 για την «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», ν.3848/10, ν. 3679/10) όλες οι πλευρές της αξιολόγησης (όπως η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η αυτοαξιολόγηση και η εξωτερική αξιολόγηση σχολείων) έχουν  ΑΠΟΛΥΤΩΣ συνδεθεί μεταξύ τους.

Συνεχίζουμε με αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων για την αυτοαξιολόγηση:

·     Δε συμμετέχουμε στις ομάδες εργασίας.
·     Παίρνουμε απόφαση ενάντια στην αυτοαξιολόγηση.

Ø     Αν θεωρείτε ότι χρειάζεται κάποια μέλη του Δ.Σ. να ξαναπεράσουν για ενημέρωση (π.χ. λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων), ενημερώστε μας να το φροντίσουμε.

Ø     Η συμμετοχή στις ομάδες εργασίας για την αυτοαξιολόγηση, είναι προαιρετική. Άρα δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει κανέναν να συμμετέχει! Αρνούμαστε να συμμετέχουμε!


Ø     Σας στέλνουμε επίσης:

Τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία του Συλλόγου διδασκόντων

Ένα σχέδιο για πρακτικό – απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων

Τη σχετική απόφαση της Δ.Ο.Ε.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την υπογραφή του επισυναπτόμενου πρακτικού. Με όρους συλλογικών αποφάσεων προτείνουμε:

· Μπλόκο στην αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών με μέτωπο εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών, εργαζομένων.

·  Κανείς αξιολογητής στην τάξη.

·  Μπλόκο στα σεμινάρια για την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση.

·  Ενιαίος χαρακτήρας εκπαίδευσης. Καμία διαφοροποίηση.

·  Αύξηση δαπανών για την Παιδεία. Να δοθούν στην εκπαίδευση τα 3,5 εκατομμύρια που θα ξοδευτούν για την εφαρμογή της αξιολόγησης.

·  Έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα και τα σωματεία.

·  Διαγραφή από την ΔΟΕ των Περιφερειακών Διευθυντών, των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών των σχολείων που θα εμπλακούν στην αξιολόγηση, πρωτοστατώντας στην εφαρμογή της!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΡΙΤΗ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ    και     ΩΡΑ 19:00
στο 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
με κύριο θέμα: Πρόταση του Συλλόγου μας για κινητοποίηση την ημέρα που εκδικάζεται (7 Φλεβάρη) η υπόθεση της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών στο Συμβούλιο της επικρατείας και πρόταση για διεξαγωγή ολομέλειας προέδρων.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ................
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες»

Σήμερα ……………..…./……. /2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου …………………………….., σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10. 12. 2013, εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.
            Μετά από την εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας που προβλέπονται από την συγκεκριμένη εγκύκλιο για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και μετά από τη διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που ακολούθησαν *, ο Διευθυντής του σχολείου διαπιστώνει ότι δεν  υπάρχει η δυνατότητα δρομολόγησης της αυτοαξιολόγησης επειδή δεν εκδηλώθηκε εθελούσια προσφορά εκπαιδευτικών του σχολείου για τη συγκρότηση και την στελέχωση των ομάδων εργασίας που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της .
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.            
* Στο σημείο αυτό μπορούν να αναφερθούν οι λόγοι για την αντίθεση των συναδέλφων στην αυτοαξιολόγηση (η απόφαση της ΔΟΕ και οι ανακοινώσεις του Συλλόγου  αναφέρουν αρκετούς λόγους για τους οποίους ο κλάδος μας είναι αντίθετος στην αυτοαξιολόγηση- αξιολόγηση).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ

Η  Διδασκαλική Ομοσπονδία  μέσα από τις αποφάσεις των Γενικών της Συνελεύσεων καθώς και από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου της έχει, με συνέπεια και υπευθυνότητα, εκφράσει τις θέσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση. Την αξιολόγηση ως  ανατροφοδοτική, γνήσια παιδαγωγική διαδικασία ουσιαστικής αποτίμησης τόσο του εκπαιδευτικού έργου, όσο και συνολικά της εκπαιδευτικής πολιτικής, μιας αποτίμησης από τα «κάτω» που θα πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς συλλογικά και όχι από μονοπρόσωπα όργανα και θα έχει ως στόχο την ανίχνευση των προβλημάτων και το σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της  ουσιαστικής ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του δημόσιου σχολείου.
  Δυστυχώς, με τα νομοθετήματα των τελευταίων χρόνων (Ν.3848/10, Ν.4024/11 και το πρόσφατο ΠΔ 152/2013) η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (υπό την όποια ηγεσία) αποδεικνύει ότι ως μοναδικό στόχο έχει  τη χειραγώγηση και τιμωρία των εκπαιδευτικών και την κατηγοριοποίηση των σχολείων.
  Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, η σύνδεση της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης με την αξιολόγηση, η οποία μέσα από μια σειρά εντελώς αυθαίρετων ποσοστώσεων  ανοίγει διάπλατα ακόμη και την πόρτα των απολύσεων, όπως δείχνει και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών τεχνικής εκπαίδευσης που έχουν τεθεί από το καλοκαίρι σε διαθεσιμότητα, αποτελεί εχθρική ενέργεια κατά του κλάδου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
  Η προσπάθεια εφαρμογής της σε πρώτο στάδιο, με την πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων για τα στελέχη της εκπαίδευσης, συνάντησε τη δυναμική αντίδραση του Κλάδου. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανταποκρίθηκε με δυναμισμό στο κάλεσμα της Δ.Ο.Ε. και των κατά τόπους συλλόγων για μη συμμετοχή στις συναντήσεις. Τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα αναφέρουν τη ματαίωση των σεμιναρίων και των συναντήσεων. Οι εκπαιδευτικοί κέρδισαν την πρώτη μάχη.
  Σε λίγες ημέρες λήγει και η προθεσμία συγκέντρωσης των υπογραφών των εκπαιδευτικών ενάντια στη διαδικασία που το Υπουργείο ονομάζει αξιολόγηση. Κι εδώ τα μηνύματα είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα. Η έκφραση της αντίθεσης του εκπαιδευτικού κόσμου προς τους σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας είναι συντριπτική.
  Ο δρόμος είναι, όμως, ακόμα μακρύς. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας θέτει σε εφαρμογή τη διαδικασία της αποκαλούμενης αυτοαξιολόγησης και καλεί με εγκύκλιό του τους συλλόγους διδασκόντων να συνεδριάσουν και να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας που θα υλοποιήσουν την αυτοαξιολόγηση,  μια διαδικασία που η φιλοσοφία και η πρακτική της θα αποτελέσει το δούρειο ίππο για την αξιολόγηση-χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.
  Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, ανεξαρτήτως του τίτλου που φέρει, είναι μια διαδικασία που οι σύλλογοι διδασκόντων διαχρονικά ακολουθούν. Αυτοί είναι που, παρά το γεγονός ότι καλούνται να ασκήσουν το έργο τους δίχως υποδομές και στήριξη από την πολιτεία, αποτιμούν στις παιδαγωγικές τους συνεδριάσεις την εκπαιδευτική διαδικασία της σχολικής τους μονάδας και προχωρούν σε κινήσεις βελτίωσής της προς όφελος των μαθητών.
 Αντίθετα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου καμία αυτοαξιολόγηση του έργου της δεν κάνει. Αν το είχε κάνει θα γνώριζε πως εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται δίχως διορισμούς εκπαιδευτικών, με διαθεσιμότητα, με συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, με αύξηση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις, δίχως επαρκή χρηματοδότηση, δίχως τη στοιχειώδη υλικοτεχνική υποδομή, δίχως…
  Αντ’ αυτού για μια ακόμη φορά μετακυλύει την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς και τους καλεί «αθώα» και με «όμορφες» λεκτικές διατυπώσεις  να κηρύξουν εκείνοι την έναρξη μιας διαδικασίας που ολοφάνερα συνδέεται με την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, με την αναζήτηση των υπευθύνων για την πορεία της εκπαίδευσης στις τάξεις τους και που ολοφάνερα οδηγεί στο επόμενο στάδιο, την αξιολόγηση – λαιμητόμο, των ποσοστώσεων, της μισθολογικής και βαθμολογικής καθήλωσης και τελικά της απόλυσης.
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συλλόγους των διδασκόντων να μην διευκολύνουν την πολιτική ηγεσία στο έργο της δικής τους καρατόμησης.  Οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων δεν πρέπει να οδηγήσουν στη στελέχωση των ομάδων εργασίας.

 
 
  Τονίζουμε ότι όταν οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας, κάτι που προβλέπει η σχετική εγκύκλιος, η συμμετοχή σε αυτές αποτελεί σαφέστατη παραβίαση του εργασιακού ωραρίου, επομένως κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε αυτές.
  Σε κάθε περίπτωση, όμως, που οι σύλλογοι διδασκόντων θα συζητήσουν το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης το αποτέλεσμα πρέπει να είναι η ξεκάθαρη απάντηση ότι οι ομάδες εργασίας δε συγκροτήθηκαν, αφού κανείς εκπαιδευτικός δεν εκδήλωσε εθελοντικά ενδιαφέρον.
  Συνάδελφοι,
  αυτό είναι το δεύτερο βήμα, έπειτα από τη ματαίωση των σεμιναρίων, στην πορεία της οργανωμένης και μεθοδικής αντίδρασης ενάντια στην εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης. Ο δρόμος του αγώνα που βρίσκεται μπροστά μας θα είναι μεγάλος μα τελικά νικηφόρος. Είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε ότι η συνολική και δυναμική  μας αντίδραση ενάντια στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης  είναι αυτή που θα ανατρέψει τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας. Οι αυταπάτες που καλλιεργούνται στους συναδέλφους που έχουν μείνει βαθμολογικά και μισθολογικά στάσιμοι, εξ αιτίας της εφαρμογής των νόμων 3848 και 4024, είναι εύκολο να αποκαλυφθούν. Κανείς δεν πρόκειται να εξελιχθεί μισθολογικά όσο χαμηλά κι αν βρίσκεται ακόμη κι αν πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση. Οι οικονομικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς την τρόικα μιλούν για μηδενικές αυξήσεις σε μισθούς. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αξιολόγηση που η κυβέρνηση έχει στο πρόγραμμά της, είναι αυτή που συνδέεται με τη στασιμότητα, τη διαθεσιμότητα, την απόλυση.
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει σειρά ενημερωτικών επισκέψεων σε περιοχές όπου διοργανώνονται συναντήσεις – συνελεύσεις με θέμα την αξιολόγηση. Προχωρά, επίσης, στη διοργάνωση κεντρικών εκδηλώσεων ανά Περιφέρεια με στόχο την ενημέρωση, τη συνειδητοποίηση και τη συσπείρωση των συναδέλφων.
  Καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς:
·          Να  εκφράσουν συντεταγμένα με κάθε τρόπο και κυρίως με την υπογραφή του κειμένου της Ομοσπονδίας, την αντίθεσή τους απέναντι στην προωθούμενη αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση – χειραγώγηση.
·         Να μην προχωρήσουν στη στελέχωση των ομάδων εργασίας.
  Οι τοπικοί σύλλογοι εκπαιδευτικών σε συνεννόηση κα συνεργασία με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα πρέπει να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης. 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ......... Δημοτικού Σχολείου…………………./ Νηπιαγωγείου …………………………,
δηλώνει ότι είναι αντίθετος με τη λεγόμενη «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.

Η αξιολόγηση δεν έχει στόχο να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο καλύτερο για να υπηρετήσει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Το σχολείο που διαμορφώνεται, μέσω και της αξιολόγησης, θα υποβαθμίσει παραπέρα τη μόρφωση που λαμβάνουν τα παιδιά, θα έχει σαν αποτέλεσμα το παραπέρα χτύπημα των εργασιακών-μισθολογικών δικαιωμάτων αλλά και την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Δεν θέλουμε σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, το δικαίωμα στη μόρφωση πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά.
Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, ανεξαρτήτως του τίτλου που φέρει, είναι μια διαδικασία που οι σύλλογοι διδασκόντων διαχρονικά ακολουθούμε. Εμείς είμαστε που, παρά το γεγονός ότι καλούμαστε να ασκήσουμε το έργο μας δίχως υποδομές και στήριξη από την πολιτεία, αποτιμούμε στις παιδαγωγικές μας συνεδριάσεις την εκπαιδευτική διαδικασία της σχολικής μας μονάδας και προχωρούμε σε κινήσεις βελτίωσής της προς όφελος των μαθητών μας.
Στην κατεύθυνση αυτή, με βάση την απόφαση του συλλόγου μας και της ΔΟΕ, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και δε συγκροτούμε τις ομάδες εργασίας. Κανείς εκπαιδευτικός δεν εκδήλωσε εθελοντικά ενδιαφέρον, καθώς η συμμετοχή στις ομάδες εργασίας για την «αυτοαξιολόγηση», είναι προαιρετική. Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική /παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική των Δ/ντών Διευθύνσεων. Σύλλογος διδασκόντων.
(Άρθρο 39 καθηκοντολόγιο- άρθρο 11 Ν. 1566/85)

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και
αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την
οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων (Σ.Δ.) κινούνται
πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι ο Διευθυντής του σχολείου
ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θέση Υποδιευθυντή και δεν έχει
ορισθεί νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή, όταν αυτός απουσιάζει, προεδρεύει στο Σύλλογο
Διδασκόντων (Σ.Δ.) ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός και επί ισοβάθμων εκείνος που έχει
τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό.
Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων:
1. Συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και η
συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική.
Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη.
2. Τακτικές συνεδριάσεις:
Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου:
α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους.
β) Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετραμήνου.
γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών, απολυτηρίων, και
δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους.
3. Έκτακτες συνεδριάσεις:
α) Έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων συγκαλούνται για
συγκεκριμένα θέματα:
ι Ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και
ιι Ύστερα από γραπτή αίτηση προς το Διευθυντή τουλάχιστον από το ένα τρίτο των μελών του
Συλλόγου, στην οποία αναγράφονται το θέμα ή τα θέματα και ο εισηγητής.
β) Δε συγκαλείται συνεδρίαση του Συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που
προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα.
4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των
μαθημάτων.
5. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εκτός από την περίπτωση 3β) και το χρόνο
πραγματοποίησης της συνεδρίασης ορίζει ο Διευθυντής του σχολείου ή εκείνα τα μέλη του
Συλλόγου που ζήτησαν τη σύγκληση του οργάνου σε έκτακτη συνεδρίαση. Εισήγηση επί των
θεμάτων κάνει ο Διευθυντής ή άλλος εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή, εκτός
από την περίπτωση 3β.
6. Για το χρόνο πραγματοποίησης των τακτικών συνεδριάσεων και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης τα μέλη λαμβάνουν γνώση δύο ημέρες τουλάχιστον πριν από την
ημέρα σύγκλησης του Συλλόγου σε συνεδρίαση. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με ανάρτηση
της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.
7. Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων μπορούν να
πραγματοποιούνται και με προφορική ειδοποίηση, χωρίς τους περιορισμούς της
προηγούμενης παραγράφου.
8. Πριν από την έναρξη της συζήτησης στις τακτικές συνεδριάσεις, μπορεί να
γραφτεί στην ημερήσια διάταξη νέο θέμα από το Διευθυντή, το οποίο πρέπει να αιτιολογηθεί
πλήρως ως επείγον. Μπορεί επίσης να εισαχθεί νέο θέμα ως επείγον ύστερα από απόφαση της
πλειοψηφίας του Συλλόγου.
9. Για τις συνεδριάσεις που διακόπτονται, εφόσον έχει οριστεί ημερομηνία για την
ολοκλήρωσή τους, δεν απαιτείται νέα ειδοποίηση.
10. Το όργανο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν
τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
11. Οι αποφάσεις του οργάνου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων
και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος.
Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την
ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική
ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο
Σύλλογος κατά πλειοψηφία.
12. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα
στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Καταχωρούνται στο
βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο, το
γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της
μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη
εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του
Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις
ρυθμίσεις αυτές.
13. Τα πρακτικά τηρεί ο γραμματέας του σχολείου ή εκπαιδευτικός που ορίζεται από
το Σύλλογο των Διδασκόντων.
14. Οι Σύλλογοι των Διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολείων, ανεξαρτήτως
βαθμίδας, μπορούν να συνεδριάζουν από κοινού τακτικά ή έκτακτα για την
αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη συστέγαση των σχολείων. Στην
περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας που έχει τον περισσότερο
χρόνο άσκησης καθηκόντων ως Διευθυντής και σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης,
εκείνος που προηγείται στη σειρά αξιολόγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου