Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

1 Ενημερωτικό Σημείωμα Δεκεμβρίου
Ζάκυνθος, 13/12/2013

10 Ενημερωτικό Σημείωμα Δεκεμβρίου

1ο Θέμα: ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Το ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» έπειτα από συνεδρίασή του την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου  -ανταποκρινόμενο στις οδηγίες της Ομοσπονδίας μας αλλά και στην απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας στις 21 Νοεμβρίου, η οποία αποφάσισε τη συλλογή υπογραφών εναντίον της συγκεκριμένης μορφής αξιολόγησης- σας αποστέλλει την πρόταση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για
 συγκέντρωση υπογραφών
για την αξιολόγηση και ζητούμε την άμεση και μαζική ανταπόκρισή σας. Το κείμενο που έχετε στα χέρια σας και η συγκέντρωση των υπογραφών από το σύνολο των εκπαιδευτικών της Π.Ε. αποτελεί μια από τις ενέργειες που πραγματοποιεί ο Σύλλογός μας και η Δ.Ο.Ε. προκειμένου να αποτρέψει την προωθούμενη αυτοαξιολόγηση και στη συνέχεια την αξιολόγηση – χειραγώγηση.
           
Είναι, θεωρούμε, πολύ σημαντικό να αποτυπωθεί η ομοθυμία των εκπαιδευτικών στην απόρριψη της αξιολόγησης που επιχειρεί να επιβάλει το Υπουργείο Παιδείας αγνοώντας τις απόψεις και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών.

Ζητούμε τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων.


ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ προτείνει:
·         Οι σύλλογοι  διδασκόντων κάθε σχολείου να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά με πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων ότι διαφωνούν και απορρίπτουν κάθε μορφή αξιολόγησης.

·        Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες να υπογράψουν το κείμενο εναντίωσης στην αξιολόγηση που κυκλοφορεί από την ΔΟΕ. 

·        Όλοι οι συνάδελφοι μέσω του Συλλόγου με την μαζική τους παρουσία και με αγωνιστικές μορφές  (στάσεις εργασίας, αποκλεισμούς, καταλήψεις...) βασιζόμενοι  και στην απόφαση της ΔΟΕ, να μπλοκάρουν-ακυρώσουν τη διεξαγωγή των σεμιναρίων που πρόκειται να γίνουν  για τους διευθυντές.

·        Καλούμε τους διευθυντές/ντριες των σχολείων να μη συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια και στις διαδικασίες  για την αξιολόγηση που εσπευσμένα προωθεί το υπουργείο και τους σχολικούς συμβούλους να μη συμπράξουν στην προετοιμασία τους και στην υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης.


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Στις σημερινές συνθήκες της κρίσης και της κυριολεκτικής αποδόμησης του δημόσιου σχολείου επιχειρείται  να δικαιολογηθούν οι «κυβερνητικές» αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, αφού πάντα η αξιολόγηση εξατομικεύει και προσωποποιεί στον εκπαιδευτικό την αποτυχία κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής, συσκοτίζοντας τα αίτια και αποδίδοντας τις αστοχίες της , στις επιμέρους  σχολικές μονάδες.
Βρισκόμαστε μπροστά στην κορύφωση της γενικευμένης επίθεσης της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας στην προσπάθεια τους να υλοποιήσουν  άμεσα  τις  επιταγές των εντολοδόχων τους Ο.Ο.Σ.Α –Δ.Ν.Τ-Ε.Ε,  που στοχεύουν :
·         Στην δημιουργία  του απαραίτητου  εκείνου αποθέματος  εκπαιδευτικών  σε κινητικότητα – διαθεσιμότητα-απόλυση  ώστε να καλυφθεί,  στο χώρο της Παιδείας, ο «στόχος» των χιλιάδων απολύσεων που θα γίνουν συνολικά στο Δημόσιο .
·         Στην προώθηση του «νέου» σχολείου της αγοράς, ενός σχολείου που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, που οι γονείς θα βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, που οι μαθητές θα μαθαίνουν μόνο όσα και ό,τι έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις.
·         Στο τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη  μισθολογική και  βαθμολογική τους καθήλωση.
·         Στο να προωθηθεί η μετακύληση των ευθυνών και των δαπανών των δημόσιων σχολείων κατευθείαν στους "πελάτες" (δηλ. στους γονείς) λόγω της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης.
·         Στο να επιβληθεί στα στελέχη εκπαίδευσης και ειδικότερα στους διευθυντές, η εκσυγχρονισμένη αναζήτηση για  χρηματικές πηγές, εισφορές από τους γονείς, δωρεές, ευεργέτες, φιλανθρωπίες κλπ.
·         Να πλήξουν δραστικά, συρρικνώνοντας και χειραγωγώντας την παιδαγωγική και διδακτική αυτονομία των εκπαιδευτικών, μέσω της διευρυνόμενης τυποποίησης και ομοιομορφίας των διδακτικών τους πρακτικών, μέσω των πολλαπλών και αλλεπάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης και απόδοσης λόγου αλλά και του πολύπλευρου πολιτικοϊδεολογικού ελέγχου της διδακτικής πράξης από το κράτος και τους μηχανισμούς της αγοράς. 
·         Να αποπροσανατολίσουν  από τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης φορτώνοντας στους εκπαιδευτικούς την ευθύνη για τις δυσλειτουργίες του Δημόσιου Σχολείου.
·         Να αποδομήσουν το δωρεάν, δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, εντείνοντας τις ταξικές ανισότητες και κατηγοριοποιώντας σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Με το νέο αξιολογικό πλαίσιο αθωώνεται η καταστροφική πολιτική του μνημονίου στην εκπαίδευση και ενοχοποιείται ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο, για όλα τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δεινά. Την ίδια στιγμή, που οδηγούν στην εξαθλίωση ένα ολόκληρο λαό, επιθυμούν να αξιολογήσουν τα σχολεία για τη σχολική διαρροή και την εγκατάλειψη της μόρφωσης από τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα.
Θέλουμε ένα σχολείο χωρίς ταξικούς φραγμούς και διακρίσεις, σε μια κοινωνία που να κατοχυρώνει τα δικαιώματα στη μόρφωση, στην εργασία και τον πολιτισμό. Είμαστε εκείνοι (εκπαιδευτικοί, γονείς, εργαζόμενοι, μαθητές)  που έχουμε τη δύναμη και την αρμοδιότητα να αναλάβουμε την πρωτοβουλία της δράσης και να προστατεύσουμε την εκπαίδευση από το δίδυμο αξιολόγησης-αγοράς που για μια ακόμη φορά μας απειλεί.
Δε θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την αυτοαξιολόγηση. Θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία, το σχολείο, την εκπαιδευτική νομοθεσία, το περιεχόμενο των γνώσεων, το αναλυτικό πρόγραμμα, τα βιβλία, το ρόλο που μας αντιστοιχεί. Με περιεχόμενο που να μη ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες του κεφαλαίου, της αγοράς και του κέρδους αλλά με τις κοινωνικές ανάγκες, τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και τα εργασιακά μας δικαιώματα. Ένα ενιαίο δημόσιο δωρεάν σχολείο των όλων και των ίσων, που να μορφώνει ανθρώπους για να μπορούν να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να αλλάζουν τον κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό, μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα περάσουν από όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του νησιού, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της αξιολόγησης και κάθε συνάδελφος να υπογράψει το κείμενο της ΔΟΕ. Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τα 7 μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μόνο ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας δικαιούνται 3 μέρες συνδικαλιστική άδεια το μήνα, και αμφότεροι προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία  του σχολείου που υπηρετούν, μετατρέπουν τις ημέρες άδειας σε μειωμένο ωράριο (4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα). Επίσης, όπως γνωρίζετε, κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχει τη δυνατότητα να υπηρετεί στο ολοήμερο, όπως παλαιότερα, προκειμένου να επισκεπτόμαστε συχνά τα σχολεία.
Επομένως παρακαλούνται οι συνάδελφοι διευθυντές και προϊστάμενοι των σχολείων να ενημερώσουν τους συναδέλφους που υπηρετούν στο σχολείο τους για την παρουσία των μελών του Δ.Σ. τις ακόλουθες μέρες, έτσι ώστε όλοι συνάδελφοι να είναι παρόντες. Αν κάποιος συνάδελφος απουσιάζει την ημέρα που θα επισκεφθούμε το σχολείο του, παρακαλούμε να υπογράψει το κείμενο της ΔΟΕ που σας επισυνάπτουμε και να το παραδώσει στο διευθυντή του σχολείου του.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Ø Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου (Αντώνης Κουρσάρης, τηλ. 6976887926)
Δημοτικά Σχολεία: ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ, ΒΟΛΙΜΩΝ, ΟΡΘΟΝΙΩΝ, ΟΡΕΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ, ΛΙΘΑΚΙΑΣ, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ, 1ο ΡΙΖΑΣ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.
Νηπιαγωγεία: ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ, ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ, ΑΓΑΛΑ, ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ, ΛΙΘΑΚΙΑΣ, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΡΟΜΙΡΙΟΥ, ΚΟΝΤΕΪΚΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΒΟΥΓΙΑΤΟΥ, ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ

Ø Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου (Διονύσης Παντής, τηλ. 6972085770)
Νηπιαγωγεία: 3ο ΡΙΖΑΣ, ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ, ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ø Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου (Αθηνά Χιώνη, τηλ. 6981096010)
2ο ΔΣ ΡΙΖΑΣ

Ø Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου (Βάσω Χροναίου, τηλ. 6974914362)
Δημοτικά Σχολεία: 1ο ΚΑΜΠΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΩΝ, ΔΕΡΜΑΤΟΥΣΑΣ
Νηπιαγωγεία: ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ, ΒΑΝΑΤΟΥ, ΑΛΙΚΑΝΑ, ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΠΛΑΝΟΥ.
Ø Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου (Αντώνης Κουρσάρης, τηλ. 6976887926)
Δημοτικά Σχολεία: 1ο ΔΣ, 2ο ΔΣ, 3ο ΔΣ, 4ο ΔΣ, 5ο ΔΣ, ΕΙΔΙΚΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΚΕΡΙΟΥ
Νηπιαγωγεία: 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο, ΕΙΔΙΚΟ, ΑΡΓΑΣΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΚΕΡΙΟΥ
2ο Θέμα: ΑΤΖΕΝΤΑ 2014
Η συλλεκτική ατζέντα του Συλλόγου μας με σκληρόδετο εξώφυλλο για το 2014 και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων είναι έτοιμη!
Απευθύνεται όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς, αλλά αποτελεί κι ένα χρηστικό δώρο, καθώς στις σελίδες της φιλοξενούνται κείμενα που αναδεικνύουν τα διαχρονικά προβλήματα της εκπαίδευσης, τα οποία διανθίζονται με εικόνες από παλιά αλφαβητάρια και αναγνωστικά, τα οποία αναβιώνουν μνήμες των άκρως νοσταλγικών παιδικών μας χρόνων…
Τιμή πώλησης: 7 ευρώ

Θα μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα μέλη του Συλλόγου που θα περάσουν από τα σχολεία σας τις παραπάνω ημέρες ή κάθε απόγευμα από το γραφείο του Συλλόγου μας.