Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΙΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ο.Ε.Ύστερα  από το με αρ.πρωτ 1294/12-12-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Ε  προς όλους τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. με θέμα: « Καταγραφή στοιχείων σχετικά με τη συμμετοχή στην απεργία –αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης» , που έχει κηρύξει με την με αρ.πρωτ.1201/31-10-2014 απόφασή της και με το εξώδικο που απέστειλε στο ΥΠΑΙΘ,

Το Δ.Σ. του  Συλλόγου  Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ζακύνθου 
ΚΑΛΕΙ
 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων  που υπάγονται στο Σύλλογό μας  να προβούν σε δήλωση συμμετοχής ή όχι στην απεργία-αποχή σχετικά με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με αρ.πρωτ. 155922/Γ1/30-09-2014 με θέμα:
« Υλοποίηση της  Αξιολόγησης  του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής  μονάδας – Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015- Οδηγίες και Κατευθύνσεις (2ο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ)»  και να γνωστοποιήσουν τη δήλωσή τους αυτή στο Σύλλογο μέχρι τη ΔΕΥΤΈΡΑ 22/12/2014 , με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου και εμείς με τη σειρά μας να γνωστοποιήσουμε τα ποσοστά συμμετοχής στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., το οποίο τα θεωρεί καθοριστικά για τη συνέχιση της δράσης του και τις πιέσεις που μπορεί να ασκήσει στο Υπουργείο .

Για το σκοπό αυτό , όσοι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν έχουν συγκληθεί για αυτό το θέμα, πρέπει να συγκληθούν άμεσα , με ευθύνη του Διευθυντή/τριας  ή Προϊσταμένης /νου  της σχολικής  μονάδας, σε αντίθετη  δε περίπτωση με γραπτή  αίτηση προς το Διευθυντή/τρια του 1/3 των μελών του συλλόγου.

α) Στην πρώτη περίπτωση, στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων  που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης, οι συνάδελφοι  δηλώνουν (προφορικά) ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. και απέχουν από τη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σ’ αυτή την περίπτωση δε συντάσσεται πρακτικό (αφού η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται λόγω της συμμετοχής, όλων ή της πλειοψηφίας, στην απεργία - αποχή) αλλά ο Διευθυντής  αναφέρει στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή ότι η αυτοαξιολόγηση  στη σχολική του μονάδα δε γίνεται λόγω της συμμετοχής του Συλλόγου διδασκόντων , στην απεργία - αποχή της Δ.Ο.Ε.
 Συγκεκριμένα μπορεί να γράψει ότι:

“Την ημέρα. ... δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων με θέμα την εγκύκλιο 155922/Γ1/30-09-2014
« Υλοποίηση της  Αξιολόγησης  του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής  μονάδας – Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015- Οδηγίες και Κατευθύνσεις (2ο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ)»      , λόγω της συμμετοχής της πλειοψηφίας ή όλων( αν συμμετέχουν όλοι)  των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την απόφασή της με αριθμ. Πρωτοκόλου 1201/31-10-2014 και με το εξώδικο που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες της ΑΕΕ στη σχολική μας μονάδα και τίποτα δεν αναρτάται στο Παρατηρητήριο”.


β) Στη δεύτερη περίπτωση , όπου ο Σύλλογος συγκαλείται με αίτηση των μελών , ή όταν ο Διευθυντής δεν προβαίνει σε σύνταξη δικού του πρακτικού,  ο Σύλλογος μπορεί να καταγράψει τη θέση του  σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων ως  εξής:

“Συγκλήθηκε σύλλογος διδασκόντων με θέμα την εγκύκλιο 155922/Γ1/30-09-2014
«Υλοποίηση της  Αξιολόγησης  του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής  μονάδας – Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015- Οδηγίες και Κατευθύνσεις (2ο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ)» 
 Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την απόφασή της με αριθμ. Πρωτοκόλου 1201/31-10-2014 και με το εξώδικο που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών. Ως εκ τούτου ουδεμία διαδικασία που αφορά την αυτοαξιολόγηση δεν προχωρά και τίποτα δεν αναρτάται στο Παρατηρητήριο.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ,  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

οι επόμενες μέρες θα είναι πραγματικά κρίσιμες  για το μέλλον της εκπαίδευσης στο τόπο μας και η προσωπική στάση του καθενός από εμάς, θα συμβάλλει στην εφαρμογή ή όχι του νομοθετικού πλαισίου  της αξιολόγησης –χειραγώγησης, που σκοπό  έχει να   οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων , στη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης και στις απολύσεις.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η στάση των συναδέλφων διευθυντών δημοτικών σχολείων και προϊσταμένων νηπιαγωγείων που ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ   ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ δηλώνοντας απεργία-αποχή, έχει εμπνεύσει και δυναμώσει όσο ποτέ τη συλλογική συνείδηση των εκπαιδευτικών του κλάδου μας  και δεν τους αξίζει τίποτα λιγότερο παρά να σταθούμε στο πλευρό τους.


ΣΤΗ  ΖΑΚΥΝΘΟ,

                        9 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
    ΔΗΛΩΣΑΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ
       ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ τους ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(2ο Νηπιαγωγείο- 6ο Νηπ/γειο- Νηπ/γειο  Αγ.Δημητρίου-Νηπ/γειο Αγ. Πάντων- Νηπ/γειο Λιθακιάς- Νηπ/γειο Μουζακίου- Νηπ/γειο Αργασίου- Νηπ/γειο Παντοκράτορα- Νηπ/γειο Μέσω Γερακαρίου)

ΜΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   ΥΠΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ .

                    3 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ       
         ΔΗΛΩΣΑΝ ΑΠΕΡΓΙΑ –ΑΠΟΧΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :           
                1ο  Δημοτικό Σχολείο  Ζακύνθου
                2ο  Δημοτικό Σχολείο  Ζακύνθου
                          4ο  Δημοτικό Σχολείο  Ζακύνθου 
               
Περιμένουμε περισσότερα μηνύματα από όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων  των σχολείων μας.
Συνάδελφοι, αναλογιστείτε, πως η αδράνεια του καθενός μας αποτελεί  σιωπηρή αποδοχή !

       ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
   ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ τους ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ!
                         ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
    ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ– ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!
ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΕΡΓΙΑ –ΑΠΟΧΗ στους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  ΜΑΣ!

                                                            Για το Δ.Σ.
       Η Πρόεδρος                                                                            Η  Γραμματέας

Λάζου Ευφροσύνη                                                              Αντωνοπούλου Τασία

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΥΛΩΝΑ


Το Δ.Σ. του Συλλόγου  Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ζακύνθου εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για τον ξαφνικό χαμό του Διονύση Μυλωνά, συναδέλφου, πολιτικού, ανθρώπου της αυτοδιοίκησης.
 
Το ήθος του ως πολιτικού και παιδαγωγού και η υπεύθυνη πολύχρονη προσφορά του στα κοινά θα μείνουν χαραγμένα στη συλλογική μας μνήμη.

Τα μέλη του Δ.Σ και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα  στέλνουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

ΚΗΡΥΞΗ ΔΙΩΡΗΣ (ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΗΣ) ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤο Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ζακύνθου,
ύστερα από τη συνάντηση των Προϊσταμένων  των Νηπιαγωγείων που έλαβε χώρα στα γραφεία του Συλλόγου την Τρίτη 2/12/2014 , ανακοινώνει ότι στηρίζει τις Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές/τριες Δημοτικών Σχολείων , οι οποίοι/ες   θα αρνηθούν να αξιολογηθούν , επικαλούμενοι την απεργία-αποχή από τη διαδικασία της αξιολόγησης
                                    που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε.    και
 ΚΗΡΥΤΤΕΙ  2ωρη διευκολυντική ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    για την ΠΕΜΠΤΗ  4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
και ώρα 12:00-14:00 ,
       ώστε να διευκολύνει τη μη συμμετοχή των συναδέλφων στις
      ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες έχουν κληθεί από τον
                     Προϊστάμενο ( προαξιολογική διαδικασία) . 

Παράλληλα   καλεί  
όλους τους εκπαιδευτικούς σε  
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
στις 12:30 την ίδια μέρα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

 Υπενθυμίζεται ,ότι , σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.1212/13-11-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Ε., οι συνάδελφοι /ισσες Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων που έχουν κληθεί για την προαξιολογική διαδικασία ,
παραμένουν στις σχολικές τους μονάδες εκτελώντας κανονικά τα καθήκοντά τους και αφού συμμετέχουν στην απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης, δεν είναι υποχρεωμένες να παραβρεθούν στη συνάντηση και δε διατρέχουν κίνδυνο πειθαρχικών κυρώσεων (σύμφωνα και με την άποψη της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κας Μ. Τσίπρα).

Παράλληλα, το Δ.Σ. μαζί με τις Προισταμένες και τους Διευθυντές/τριες που επιθυμούν να απέχουν, θα παρουσιαστούν την ίδια μέρα στον Προϊστάμενο  και θα δηλώσουν την πρόθεσή τους για απεργία –αποχή από την αξιολόγηση.
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες που θα δηλώσουν απεργία-αποχή :
α) να καταγράψουν τη δήλωσή τους στο βιβλίο Πράξεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων ή Διευθυντών  Δημοτικών Σχολείων , ως εξής:
«Η /Ο  ………………………………………………….Προισταμένη/ ος /Διευθυντής/τρια  του……Νηπιαγωγείου/ΔημοτικούΣχολείου………………………………………
Δηλώνω ότι  απέχω από κάθε διαδικασία αξιολόγησης   επειδή συμμετέχω στην απεργία-αποχή  που κήρυξε  η ΔΟΕ (αρ. Πρωτ.1201 της 31/10/2014)  από 2/11/2014 σύμφωνα  με την οποία  πραγματοποιείται απεργία–αποχή  «από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ152/13 ) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης -αξιολόγησης  της σχολικής μονάδας  και κάθε διαδικασία αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν.4024/11, ν.4142/13,  ΠΔ152/13, ν.3848/10, ν.3679/10 ),την οποία απόφαση το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εξωδίκως κοινοποίησε στους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών»  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Και  β) να προσκομίσουν αντίγραφο της παραπάνω πράξης στα γραφεία του Συλλόγου την Τετάρτη 3/12 και ώρα 19:00 -20:30 ή στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πρωτοβάθμια την Πέμπτη 4/12 στις 12:30.

ΕΠΙΣΗΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ πρέπει να ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΝ  την ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ της Σχολικής Μονάδας στο   Παρατηρητήριο, με Πρακτικό , όπου θα δηλώνεται απεργία-αποχή από την αυτοαξιολόγηση μέχρι τις 15/12/2014 και με τον τρόπο αυτό να δεσμεύσουν με τις αποφάσεις τους και το Διευθυντή.
 Σε όλη την Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί κινητοποιούνται για να μην περάσει το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης.
Ας μην εγκαταλείψουμε αυτόν τον αγώνα! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
                                               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
      Η Πρόεδρος                                                      Η  Γραμματέας
         Λάζου Ευφροσύνη                                                  Αντωνοπούλου Τασία

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΑγαπητοί γονείς,
Η αδιέξοδη πολιτική που από το 2010, με πρόσχημα τη σωτηρία της χώρας, εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις ,κατ’ εντολή της τρόικα, έχει δημιουργήσει συνθήκες απελπισίας για τους εργαζόμενους και γεννά καθημερινά στρατιές ανέργων και ανθρώπων που «ζουν» κάτω από το όριο της φτώχειας.
Μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συρρίκνωσης των Δημόσιων Υπηρεσιών και του Κοινωνικού Κράτους, ο χώρος της εκπαίδευσης βιώνει μια σκληρή πραγματικότητα, που κάνει την κατάσταση στα σχολεία πια εκρηκτική!
3 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς υπάρχουν χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα  και ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ.  Τα κενά αυτά προσπαθούν να τα καλύψουν με αναπληρωτές ΕΣΠΑ και σχεδιάζουν ακόμα και την τοποθέτηση «εθελοντών εκπαιδευτικών» , που θα αμείβονται με «μόρια» αντί για μισθό, πρακτική που έχει άλλωστε εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.( Στη Γαλλία , τα σχολεία έχουν περάσει στους Δήμους και αντί για μισθό προσφέρουν στους Γάλλους δασκάλους , κουπόνια σίτισης!)


Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ έχουν σαν αποτέλεσμα :
Ø  Να καταργούνται σχολικές μονάδες
Ø  Να συγχωνεύονται σχολικές τάξεις ( οι μαθητές να στοιβάζονται σε 30άρια τμήματα)
Ø  Να υποβαθμίζεται και σταδιακά να οδηγηθεί σε κατάργηση η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου
Ø  Να προωθούνται  «επιχειρηματικά»  και άλλα συμφέροντα στα σχολεία
Ø  Να διαλύονται οι υποστηρικτικές δομές στην εκπαίδευση: πρόσθετη διδακτική στήριξη και ενισχυτική διδασκαλία, στήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες, βιβλιοθήκες
Ø  Να εξοντώνονται εργασιακά οι εκπαιδευτικοί που αμείβονται πλέον  με μισθούς πείνας
Ø  Να αυξάνεται η οικονομική αφαίμαξη των οικογενειών και τα σχολεία να καλούνται να διαχειριστούν την απόλυτη φτώχεια.

ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΦΑΝΕΡΟ ότι σκοπός αυτής της πολιτικής
              ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
                 ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ
Για  την εφαρμογή της υιοθετείται συστηματικά και οργανωμένα ένας απόλυτα αυταρχικός κρατικός έλεγχος:
  • Οι πειθαρχικές  διώξεις των εκπαιδευτικών βρίσκονται πια στην ημερήσια διάταξη και
  • Ο θεσμός της Αξιολόγησης- Χειραγώγησης  έχει σπείρει στα σχολεία το φόβο και την τρομοκρατία.
Αγαπητοί γονείς,
Σκοπός της αξιολόγησης που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση στην  εκπαίδευση, δεν είναι η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού έργου και η βελτίωση των σχολικών μονάδων, ΑΛΛΑ η μισθολογική –βαθμολογική στασιμότητα των εκπαιδευτικών, οι ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ και εν τέλει Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Αγαπητοί μας φίλοι,
Μέσα σ’ αυτή την ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η κοινωνία μας, ΕΜΕΙΣ ,          ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ, ΤΩΝ «ΔΙΚΩΝ» ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, έχουμε την υποχρέωση να κρατήσουμε άσβηστη την ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
«ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ θέλει όραμα, θέλει πάθος, θέλει αγάπη, θέλει θυσία, θέλει δημιουργικότητα. Η ΠΑΙΔΕΙΑ είναι ΠΑΝΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ! Δεν μπορεί να αποδώσει  σε καθεστώς  φόβου, έντονης υποκριτικότητας ,προσωπικής κατάθλιψης και καθημερινού καταναγκασμού.»
Σ’ αυτό τον αγώνα ,
ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ!
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  της μείωσης των εισοδημάτων μας, των απολύσεων , της φορολογικής μας αφαίμαξης , της ασφαλιστικής εξαθλίωσης, του πλειστηριασμού της κατοικίας μας.
ΜΑΖΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ-ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ!
ΜΑΖΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ-ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ - ΜΑΖΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ!
                                                           
  Με φιλικούς χαιρετισμούς,
                                                       Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ &
                                         ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ « ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ»