Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΙΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΣΤΗ Δ.Ο.Ε.Ύστερα  από το με αρ.πρωτ 1294/12-12-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Ε  προς όλους τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. με θέμα: « Καταγραφή στοιχείων σχετικά με τη συμμετοχή στην απεργία –αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης» , που έχει κηρύξει με την με αρ.πρωτ.1201/31-10-2014 απόφασή της και με το εξώδικο που απέστειλε στο ΥΠΑΙΘ,

Το Δ.Σ. του  Συλλόγου  Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ζακύνθου 
ΚΑΛΕΙ
 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων  που υπάγονται στο Σύλλογό μας  να προβούν σε δήλωση συμμετοχής ή όχι στην απεργία-αποχή σχετικά με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με αρ.πρωτ. 155922/Γ1/30-09-2014 με θέμα:
« Υλοποίηση της  Αξιολόγησης  του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής  μονάδας – Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015- Οδηγίες και Κατευθύνσεις (2ο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ)»  και να γνωστοποιήσουν τη δήλωσή τους αυτή στο Σύλλογο μέχρι τη ΔΕΥΤΈΡΑ 22/12/2014 , με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου και εμείς με τη σειρά μας να γνωστοποιήσουμε τα ποσοστά συμμετοχής στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., το οποίο τα θεωρεί καθοριστικά για τη συνέχιση της δράσης του και τις πιέσεις που μπορεί να ασκήσει στο Υπουργείο .

Για το σκοπό αυτό , όσοι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν έχουν συγκληθεί για αυτό το θέμα, πρέπει να συγκληθούν άμεσα , με ευθύνη του Διευθυντή/τριας  ή Προϊσταμένης /νου  της σχολικής  μονάδας, σε αντίθετη  δε περίπτωση με γραπτή  αίτηση προς το Διευθυντή/τρια του 1/3 των μελών του συλλόγου.

α) Στην πρώτη περίπτωση, στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων  που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης, οι συνάδελφοι  δηλώνουν (προφορικά) ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. και απέχουν από τη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σ’ αυτή την περίπτωση δε συντάσσεται πρακτικό (αφού η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται λόγω της συμμετοχής, όλων ή της πλειοψηφίας, στην απεργία - αποχή) αλλά ο Διευθυντής  αναφέρει στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή ότι η αυτοαξιολόγηση  στη σχολική του μονάδα δε γίνεται λόγω της συμμετοχής του Συλλόγου διδασκόντων , στην απεργία - αποχή της Δ.Ο.Ε.
 Συγκεκριμένα μπορεί να γράψει ότι:

“Την ημέρα. ... δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων με θέμα την εγκύκλιο 155922/Γ1/30-09-2014
« Υλοποίηση της  Αξιολόγησης  του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής  μονάδας – Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015- Οδηγίες και Κατευθύνσεις (2ο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ)»      , λόγω της συμμετοχής της πλειοψηφίας ή όλων( αν συμμετέχουν όλοι)  των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την απόφασή της με αριθμ. Πρωτοκόλου 1201/31-10-2014 και με το εξώδικο που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες της ΑΕΕ στη σχολική μας μονάδα και τίποτα δεν αναρτάται στο Παρατηρητήριο”.


β) Στη δεύτερη περίπτωση , όπου ο Σύλλογος συγκαλείται με αίτηση των μελών , ή όταν ο Διευθυντής δεν προβαίνει σε σύνταξη δικού του πρακτικού,  ο Σύλλογος μπορεί να καταγράψει τη θέση του  σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων ως  εξής:

“Συγκλήθηκε σύλλογος διδασκόντων με θέμα την εγκύκλιο 155922/Γ1/30-09-2014
«Υλοποίηση της  Αξιολόγησης  του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής  μονάδας – Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015- Οδηγίες και Κατευθύνσεις (2ο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ)» 
 Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την απόφασή της με αριθμ. Πρωτοκόλου 1201/31-10-2014 και με το εξώδικο που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών. Ως εκ τούτου ουδεμία διαδικασία που αφορά την αυτοαξιολόγηση δεν προχωρά και τίποτα δεν αναρτάται στο Παρατηρητήριο.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ,  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

οι επόμενες μέρες θα είναι πραγματικά κρίσιμες  για το μέλλον της εκπαίδευσης στο τόπο μας και η προσωπική στάση του καθενός από εμάς, θα συμβάλλει στην εφαρμογή ή όχι του νομοθετικού πλαισίου  της αξιολόγησης –χειραγώγησης, που σκοπό  έχει να   οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων , στη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης και στις απολύσεις.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η στάση των συναδέλφων διευθυντών δημοτικών σχολείων και προϊσταμένων νηπιαγωγείων που ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ   ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ δηλώνοντας απεργία-αποχή, έχει εμπνεύσει και δυναμώσει όσο ποτέ τη συλλογική συνείδηση των εκπαιδευτικών του κλάδου μας  και δεν τους αξίζει τίποτα λιγότερο παρά να σταθούμε στο πλευρό τους.


ΣΤΗ  ΖΑΚΥΝΘΟ,

                        9 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
    ΔΗΛΩΣΑΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ
       ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ τους ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(2ο Νηπιαγωγείο- 6ο Νηπ/γειο- Νηπ/γειο  Αγ.Δημητρίου-Νηπ/γειο Αγ. Πάντων- Νηπ/γειο Λιθακιάς- Νηπ/γειο Μουζακίου- Νηπ/γειο Αργασίου- Νηπ/γειο Παντοκράτορα- Νηπ/γειο Μέσω Γερακαρίου)

ΜΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   ΥΠΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ .

                    3 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ       
         ΔΗΛΩΣΑΝ ΑΠΕΡΓΙΑ –ΑΠΟΧΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :           
                1ο  Δημοτικό Σχολείο  Ζακύνθου
                2ο  Δημοτικό Σχολείο  Ζακύνθου
                          4ο  Δημοτικό Σχολείο  Ζακύνθου 
               
Περιμένουμε περισσότερα μηνύματα από όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων  των σχολείων μας.
Συνάδελφοι, αναλογιστείτε, πως η αδράνεια του καθενός μας αποτελεί  σιωπηρή αποδοχή !

       ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
   ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ τους ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ!
                         ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
    ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ– ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!
ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΕΡΓΙΑ –ΑΠΟΧΗ στους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  ΜΑΣ!

                                                            Για το Δ.Σ.
       Η Πρόεδρος                                                                            Η  Γραμματέας

Λάζου Ευφροσύνη                                                              Αντωνοπούλου Τασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου