Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

1 Ενημερωτικό Σημείωμα Δεκεμβρίου
Ζάκυνθος, 13/12/2013

10 Ενημερωτικό Σημείωμα Δεκεμβρίου

1ο Θέμα: ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Το ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» έπειτα από συνεδρίασή του την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου  -ανταποκρινόμενο στις οδηγίες της Ομοσπονδίας μας αλλά και στην απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας στις 21 Νοεμβρίου, η οποία αποφάσισε τη συλλογή υπογραφών εναντίον της συγκεκριμένης μορφής αξιολόγησης- σας αποστέλλει την πρόταση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για
 συγκέντρωση υπογραφών
για την αξιολόγηση και ζητούμε την άμεση και μαζική ανταπόκρισή σας. Το κείμενο που έχετε στα χέρια σας και η συγκέντρωση των υπογραφών από το σύνολο των εκπαιδευτικών της Π.Ε. αποτελεί μια από τις ενέργειες που πραγματοποιεί ο Σύλλογός μας και η Δ.Ο.Ε. προκειμένου να αποτρέψει την προωθούμενη αυτοαξιολόγηση και στη συνέχεια την αξιολόγηση – χειραγώγηση.
           
Είναι, θεωρούμε, πολύ σημαντικό να αποτυπωθεί η ομοθυμία των εκπαιδευτικών στην απόρριψη της αξιολόγησης που επιχειρεί να επιβάλει το Υπουργείο Παιδείας αγνοώντας τις απόψεις και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών.

Ζητούμε τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων.


ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ προτείνει:
·         Οι σύλλογοι  διδασκόντων κάθε σχολείου να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά με πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων ότι διαφωνούν και απορρίπτουν κάθε μορφή αξιολόγησης.

·        Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες να υπογράψουν το κείμενο εναντίωσης στην αξιολόγηση που κυκλοφορεί από την ΔΟΕ. 

·        Όλοι οι συνάδελφοι μέσω του Συλλόγου με την μαζική τους παρουσία και με αγωνιστικές μορφές  (στάσεις εργασίας, αποκλεισμούς, καταλήψεις...) βασιζόμενοι  και στην απόφαση της ΔΟΕ, να μπλοκάρουν-ακυρώσουν τη διεξαγωγή των σεμιναρίων που πρόκειται να γίνουν  για τους διευθυντές.

·        Καλούμε τους διευθυντές/ντριες των σχολείων να μη συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια και στις διαδικασίες  για την αξιολόγηση που εσπευσμένα προωθεί το υπουργείο και τους σχολικούς συμβούλους να μη συμπράξουν στην προετοιμασία τους και στην υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης.


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Στις σημερινές συνθήκες της κρίσης και της κυριολεκτικής αποδόμησης του δημόσιου σχολείου επιχειρείται  να δικαιολογηθούν οι «κυβερνητικές» αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, αφού πάντα η αξιολόγηση εξατομικεύει και προσωποποιεί στον εκπαιδευτικό την αποτυχία κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής, συσκοτίζοντας τα αίτια και αποδίδοντας τις αστοχίες της , στις επιμέρους  σχολικές μονάδες.
Βρισκόμαστε μπροστά στην κορύφωση της γενικευμένης επίθεσης της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας στην προσπάθεια τους να υλοποιήσουν  άμεσα  τις  επιταγές των εντολοδόχων τους Ο.Ο.Σ.Α –Δ.Ν.Τ-Ε.Ε,  που στοχεύουν :
·         Στην δημιουργία  του απαραίτητου  εκείνου αποθέματος  εκπαιδευτικών  σε κινητικότητα – διαθεσιμότητα-απόλυση  ώστε να καλυφθεί,  στο χώρο της Παιδείας, ο «στόχος» των χιλιάδων απολύσεων που θα γίνουν συνολικά στο Δημόσιο .
·         Στην προώθηση του «νέου» σχολείου της αγοράς, ενός σχολείου που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, που οι γονείς θα βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, που οι μαθητές θα μαθαίνουν μόνο όσα και ό,τι έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις.
·         Στο τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη  μισθολογική και  βαθμολογική τους καθήλωση.
·         Στο να προωθηθεί η μετακύληση των ευθυνών και των δαπανών των δημόσιων σχολείων κατευθείαν στους "πελάτες" (δηλ. στους γονείς) λόγω της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης.
·         Στο να επιβληθεί στα στελέχη εκπαίδευσης και ειδικότερα στους διευθυντές, η εκσυγχρονισμένη αναζήτηση για  χρηματικές πηγές, εισφορές από τους γονείς, δωρεές, ευεργέτες, φιλανθρωπίες κλπ.
·         Να πλήξουν δραστικά, συρρικνώνοντας και χειραγωγώντας την παιδαγωγική και διδακτική αυτονομία των εκπαιδευτικών, μέσω της διευρυνόμενης τυποποίησης και ομοιομορφίας των διδακτικών τους πρακτικών, μέσω των πολλαπλών και αλλεπάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης και απόδοσης λόγου αλλά και του πολύπλευρου πολιτικοϊδεολογικού ελέγχου της διδακτικής πράξης από το κράτος και τους μηχανισμούς της αγοράς. 
·         Να αποπροσανατολίσουν  από τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης φορτώνοντας στους εκπαιδευτικούς την ευθύνη για τις δυσλειτουργίες του Δημόσιου Σχολείου.
·         Να αποδομήσουν το δωρεάν, δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, εντείνοντας τις ταξικές ανισότητες και κατηγοριοποιώντας σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Με το νέο αξιολογικό πλαίσιο αθωώνεται η καταστροφική πολιτική του μνημονίου στην εκπαίδευση και ενοχοποιείται ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο, για όλα τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δεινά. Την ίδια στιγμή, που οδηγούν στην εξαθλίωση ένα ολόκληρο λαό, επιθυμούν να αξιολογήσουν τα σχολεία για τη σχολική διαρροή και την εγκατάλειψη της μόρφωσης από τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα.
Θέλουμε ένα σχολείο χωρίς ταξικούς φραγμούς και διακρίσεις, σε μια κοινωνία που να κατοχυρώνει τα δικαιώματα στη μόρφωση, στην εργασία και τον πολιτισμό. Είμαστε εκείνοι (εκπαιδευτικοί, γονείς, εργαζόμενοι, μαθητές)  που έχουμε τη δύναμη και την αρμοδιότητα να αναλάβουμε την πρωτοβουλία της δράσης και να προστατεύσουμε την εκπαίδευση από το δίδυμο αξιολόγησης-αγοράς που για μια ακόμη φορά μας απειλεί.
Δε θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την αυτοαξιολόγηση. Θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία, το σχολείο, την εκπαιδευτική νομοθεσία, το περιεχόμενο των γνώσεων, το αναλυτικό πρόγραμμα, τα βιβλία, το ρόλο που μας αντιστοιχεί. Με περιεχόμενο που να μη ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες του κεφαλαίου, της αγοράς και του κέρδους αλλά με τις κοινωνικές ανάγκες, τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και τα εργασιακά μας δικαιώματα. Ένα ενιαίο δημόσιο δωρεάν σχολείο των όλων και των ίσων, που να μορφώνει ανθρώπους για να μπορούν να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να αλλάζουν τον κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό, μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα περάσουν από όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του νησιού, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της αξιολόγησης και κάθε συνάδελφος να υπογράψει το κείμενο της ΔΟΕ. Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τα 7 μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μόνο ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας δικαιούνται 3 μέρες συνδικαλιστική άδεια το μήνα, και αμφότεροι προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία  του σχολείου που υπηρετούν, μετατρέπουν τις ημέρες άδειας σε μειωμένο ωράριο (4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα). Επίσης, όπως γνωρίζετε, κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχει τη δυνατότητα να υπηρετεί στο ολοήμερο, όπως παλαιότερα, προκειμένου να επισκεπτόμαστε συχνά τα σχολεία.
Επομένως παρακαλούνται οι συνάδελφοι διευθυντές και προϊστάμενοι των σχολείων να ενημερώσουν τους συναδέλφους που υπηρετούν στο σχολείο τους για την παρουσία των μελών του Δ.Σ. τις ακόλουθες μέρες, έτσι ώστε όλοι συνάδελφοι να είναι παρόντες. Αν κάποιος συνάδελφος απουσιάζει την ημέρα που θα επισκεφθούμε το σχολείο του, παρακαλούμε να υπογράψει το κείμενο της ΔΟΕ που σας επισυνάπτουμε και να το παραδώσει στο διευθυντή του σχολείου του.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Ø Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου (Αντώνης Κουρσάρης, τηλ. 6976887926)
Δημοτικά Σχολεία: ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ, ΒΟΛΙΜΩΝ, ΟΡΘΟΝΙΩΝ, ΟΡΕΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ, ΛΙΘΑΚΙΑΣ, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ, 1ο ΡΙΖΑΣ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.
Νηπιαγωγεία: ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ, ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ, ΑΓΑΛΑ, ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ, ΛΙΘΑΚΙΑΣ, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΡΟΜΙΡΙΟΥ, ΚΟΝΤΕΪΚΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΒΟΥΓΙΑΤΟΥ, ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ

Ø Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου (Διονύσης Παντής, τηλ. 6972085770)
Νηπιαγωγεία: 3ο ΡΙΖΑΣ, ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ, ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ø Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου (Αθηνά Χιώνη, τηλ. 6981096010)
2ο ΔΣ ΡΙΖΑΣ

Ø Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου (Βάσω Χροναίου, τηλ. 6974914362)
Δημοτικά Σχολεία: 1ο ΚΑΜΠΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΩΝ, ΔΕΡΜΑΤΟΥΣΑΣ
Νηπιαγωγεία: ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ, ΒΑΝΑΤΟΥ, ΑΛΙΚΑΝΑ, ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΠΛΑΝΟΥ.
Ø Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου (Αντώνης Κουρσάρης, τηλ. 6976887926)
Δημοτικά Σχολεία: 1ο ΔΣ, 2ο ΔΣ, 3ο ΔΣ, 4ο ΔΣ, 5ο ΔΣ, ΕΙΔΙΚΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΚΕΡΙΟΥ
Νηπιαγωγεία: 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο, ΕΙΔΙΚΟ, ΑΡΓΑΣΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΚΕΡΙΟΥ
2ο Θέμα: ΑΤΖΕΝΤΑ 2014
Η συλλεκτική ατζέντα του Συλλόγου μας με σκληρόδετο εξώφυλλο για το 2014 και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων είναι έτοιμη!
Απευθύνεται όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς, αλλά αποτελεί κι ένα χρηστικό δώρο, καθώς στις σελίδες της φιλοξενούνται κείμενα που αναδεικνύουν τα διαχρονικά προβλήματα της εκπαίδευσης, τα οποία διανθίζονται με εικόνες από παλιά αλφαβητάρια και αναγνωστικά, τα οποία αναβιώνουν μνήμες των άκρως νοσταλγικών παιδικών μας χρόνων…
Τιμή πώλησης: 7 ευρώ

Θα μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα μέλη του Συλλόγου που θα περάσουν από τα σχολεία σας τις παραπάνω ημέρες ή κάθε απόγευμα από το γραφείο του Συλλόγου μας.

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΥΣΗ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣΖάκυνθος, 6 Νοεμβρίου 2013
                                                                                                              
ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΥΣΗ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Στις 12 Δεκέμβρη δικάζεται η εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη για τις αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές της απόψεις. Καλούνται να δικαστούν η Κατερίνα Θωίδου (δημοσιογράφος της εφημερίδας, μέλος Συντονιστικού ΚΕΕΡΦΑ), Τάσος Αναστασιάδης (εκδότης, αγωνιστής του εργατικού κινήματος) και Πάνος Γκαργκάνας (διευθυντής της εφημερίδας και μέλος του ΠΣ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ), μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος τους ο Ιωάννης Ανδριόπουλος, δικηγόρος, έμμισθος συνεργάτης της Χρυσής Αυγής.
Την ώρα που αποκαλύπτεται πλέον επίσημα η εγκληματική δράση των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, αποτελεί πρόκληση να δικάζονται αγωνιστές  του αντιρατσιστικού-αντιφασιστικού κινήματος. Αντίθετα, η υπόθεση θα έπρεπε να πάει στο αρχείο και να ερευνηθεί η έκταση των διασυνδέσεων του μηνυτή με τους δολοφόνους νεοναζί.
Καταγγέλουμε αυτή τη δίωξη που εντάσσεται σε μια ολόκληρη εκστρατεία στοχοποίησης της Αριστεράς με τη «θεωρία των δυο άκρων».
Καλούμε όλους τους φορείς του εργατικού και λαϊκού κινήματος και της δημοκρατικής κοινής γνώμης να συμπαρασταθούν στους τρεις διωκόμενους και στην Εργατική Αλληλεγγύη.

4 Ενημερωτικό Σημείωμα ΝοεμβρίουΖάκυνθος, 19/11/2012
40 Ενημερωτικό Σημείωμα Νοεμβρίου


  1. Ομαδα πεζοποριασ
   Η ομάδα πεζοπορίας θα πραγματοποιήσει  την τέταρτη συνάντησή της την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 10.30 το πρωί στο γήπεδο της Ζακύνθου  με προορισμό τον Σκοπό.
Πληροφορίες: Νίκος Φαραός, τηλ. 6975707657

  1. ΧΟΡΩΔΙΑ
   Η ομάδα της χορωδίας πραγματοποιεί την πρώτη της συνάντηση τη Δευτέρα  2 Δεκεμβρίου στις 19.00 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο.

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ · ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΪΜΗ ΣΤΙΣ ΣΥΚΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ · ΣΤΟ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΝΤΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΖάκυνθος, 15 Νοεμβρίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
·             ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΪΜΗ ΣΤΙΣ ΣΥΚΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
·             ΣΤΟ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΝΤΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ
Την Παρασκευή 22 του Νοέμβρη 2013 δικάζεται στη Θεσσαλονίκη ο  δάσκαλος Ντίνος Παντελίδης έπειτα από μήνυση του ιδιοκτήτη πολυκατοικίας στην οδό Ζαΐμη 17 στις Συκιές στην οποία είχε  τοποθετήσει 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε παιδική χαρά, σε παιδικό σταθμό, στο Κέντρο ψυχικής Υγιεινής, στο 14ο νηπιαγωγείο Συκεών, στα 3ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία και 3ο και 6ο Νηπιαγωγεία. Ο κόσμος της γειτονιάς στην οδό Ζαΐμη κινητοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα το 2009, με δημόσιες εκδηλώσεις ενημέρωσης, μαζεύοντας εκατοντάδες υπογραφές και απαιτώντας να φύγουν οι κεραίες ( η «νόμιμη» και παράνομη) μέσα από τα σπίτια τους. Αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων ήταν να υποχρεωθεί ο ιδιοκτήτης να αποσύρει την παράνομη κεραία.
Ο Ντίνος Παντελίδης κατηγορείται με εξόφθαλμα ψευδείς κατηγορίες επειδή διεκδίκησε μαζί με τους γείτονές του το δικαίωμά τους να ζουν στη γειτονιά τους χωρίς να ακτινοβολούνται καθημερινά εδώ και 13 χρόνια. Επειδή θέλουν να προστατεύσουν το σπουδαιότερο αγαθό, τη ζωή τους. Επειδή μαζί με τους υπόλοιπους γείτονες του διεκδίκησε:
·         Κατάργηση του ν.3431/2006 που δίνει το δικαίωμα στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να εγκαθιστούν όπου θέλουν κεραίες χωρίς την έγκριση των τοπικών κοινωνιών.
·         Απομάκρυνση όλων των κεραιών που βρίσκονται κοντά σε χώρους όπου υπάρχουν ευπαθείς ομάδες  πληθυσμού (σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές νοσοκομεία) μέχρι την απόσταση των 500 μέτρων.
·         Αποκάλυψη όλων των κεραιών από τα καμουφλάζ εξαπάτησης.
·         Πλήρη χαρτογράφηση και έλεγχο νομιμότητας όλων των κεραιών που είναι εγκατεστημένες στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών και άμεση απόσυρση όλων των παράνομων κεραιών.
·         Να απομακρυνθούν όλες οι κεραίες που οι συνελεύσεις των γειτονιών δε συμφωνούν με την εγκατάστασή τους.
·         Δημιουργία τομέα δημοτικής πεδιομέτρησης ο οποίος θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των πολιτών των συλλόγων και των δημοτικών κινήσεων.
·         Επανασχεδιασμό του δικτύου κεραιών, μετά από μελέτη που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της πολιτείας και των τοπικών κοινωνιών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Οι κινητοποιήσεις των κατοίκων στις Συκιές το 2009 -ενάντια στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας- ανέδειξαν για μια ακόμη φορά αυτό που όλοι, -ες γνωρίζουμε. Πως, όταν οι κυβερνήσεις νομοθετούν έχοντας ως σκοπό να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου (και στην περίπτωσή μας τα συμφέροντα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας), όταν οι εταιρίες για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους αδιαφορούν για τις συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, όταν οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ εμπλέκονται και κερδοσκοπούν από τη δραστηριότητα των εταιριών, όταν οι δημοτικές αρχές ευκαιριακά ασχολούνται με το θέμα της προστασίας των δημοτών από τις συνέπειες της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (ΗΜΑ) στη ζωή τους, όταν κάποιοι εκμισθώνουν τις ταράτσες τους έναντι υψηλής αμοιβής αδιαφορώντας για τις συνέπειες στη ζωή των γειτόνων τους, τότε ο αγώνας για τη ζωή μας είναι μονόδρομος.
Απέναντι σ’ όλους αυτούς που μετέτρεψαν τις Συκιές σε πάρκο κεραιών κινητής τηλεφωνίας που βομβαρδίζει ασταμάτητα με Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα και τα ίδια μας τα σπίτια μαζί με τους γείτονές του στην οδό Ζαΐμη, την οδό Θάσου, στην οδό Κουν, στην οδό Λαχανά, παντού σ’ όλη τη χώρα, διεκδίκησαν το αυτονόητο: Το δικαίωμά τους στη ζωή απέναντι στα κέρδη των εταιριών, το δικαίωμά τους να υπερασπίζονται την ποιότητα της ζωής τους απέναντι σ’ αυτούς που τοποθετούν κεραίες μέσα στα σπίτια μας δίπλα στα σχολειά των παιδιών μας, το δικαίωμά τους να έχουν λόγο για τη γειτονιά τους και τον τόπο τους απέναντι στην αδιαφορία των τοπικών αρχών. Αντιμετώπισαν όμως το πραγματικό πρόσωπο της εξουσίας που με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων επέβαλλε το νόμο του ισχυρού, τη συνενοχή της δημοτικής αρχής που ανέλαβε να χειραγωγήσει το δίκαιο των κατοίκων και τις μηνύσεις.
Η δίωξη στον Ντίνο Παντελίδη από τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας στη οδό Ζαΐμη δεν είναι καθόλου τυχαία κι έχει και συμβολικό χαρακτήρα. Θέλει να φοβίσει και να τρομοκρατήσει όσους, όσες αγωνίζονται για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους να στείλει ένα μήνυμα πως πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι και σιωπηλοί στις αποφάσεις της κάθε εξουσίας που αποφασίζει για τη ζωή μας. Γι’ αυτό εξάλλου και στοχοποιήθηκε -με βάση την ιδιότητά του ως δάσκαλος- με ψεύτικες κατηγορίες για φθορά περιουσίας, για διατάραξη κοινής ειρήνης, για απειλή κατά συρροή. Ένα κατηγορητήριο που καθοδηγείται από τη VODAFONE και υποστηρίζεται από αυτούς που τους απασχολεί μόνο το πώς θα βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση ακόμη κι αν αυτό είναι σε βάρος της υγείας των γειτόνων τους.
Επιχειρείται να καταδικαστεί για να εφαρμοστεί ο νέος πειθαρχικός κώδικας δημοσίων υπαλλήλων για «αναξιοπρεπή συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας» και να προχωρήσουν οι πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος του ώστε να σταλεί –για μια ακόμη φορά- το μήνυμα στους εκπαιδευτικούς που αντιστέκονται στη διάλυση του δημόσιου δωρεάν σχολείου, στην πρόσδεσή του (με τα ευρωπαϊκής έμπνευσης προγράμματα σπουδών) στις επιχειρηματικές δράσεις του κεφαλαίου, στην πειθάρχηση των εκπαιδευτικών στην κρατική παιδαγωγική που επιβάλλεται μέσω των σχολικών συμβούλων, στη πειθάρχησή τους στις απόψεις και αποφάσεις των στελεχών διοίκησης, στην κατάργηση της εργασιακής ασφάλειας και την επιβολή της εργασιακής περιπλάνησης και της ελαστικής εργασίας. 
Η δίωξη αυτή κινείται στο ίδιο μοτίβο των διώξεων των εργατικών αγώνων και των συνδικαλιστών που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα απέναντι στη λαίλαπα των μνημονίων, των διώξεων των κατοίκων στη Χαλκιδική που αγωνίζονται για την προστασία του τόπου τους ενάντια στη καταστροφή που επιχειρούν οι χρυσοθήρες, των διώξεων των κατοίκων της Ευκαρπίας απέναντι στη μόλυνση που θα επιφέρει ο ΣΜΑ και η καύση σκουπιδιών μέσα στα σπίτια τους, τις διώξεις που δέχονται οι κοινωνικοί χώροι χειραφέτησης και κοινωνικής αλληλεγγύης που εναντιώνονται στη  εμπορευματοποίηση της καθημερινής ζωής, της πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας
Όμως ο δάσκαλος Ντίνος Παντελίδης δεν είναι μόνος του. Είναι ένας από εμάς. Εργάζεται στο δημόσιο σχολείο με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συμμετέχει στα κοινωνικά κινήματα, τα κινήματα υπεράσπισης δικαιωμάτων και στο εκπαιδευτικό κίνημα. Εκλέγεται για σειρά ετών στα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών. Το 2009 διατελούσε Γραμματέας στον Η΄ σύλλογο Θεσσαλονίκης, το 2010-2011 εκλέχτηκε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) και σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του ΣΤ΄ συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλονίκης και αιρετός στο υπηρεσιακό συμβούλιο Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. Αγωνίζεται για το δημόσιο δωρεάν σχολείο, για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών γι’ αυτό δε θα μπορούσε να λείψει κι από αυτόν τον αγώνα. Γιατί απλά ξέρει πως οι αγώνες για την Παιδεία, την Υγεία, την κοινωνική προστασία, τη δουλειά, το μισθό, την υπεράσπιση του Περιβάλλοντος, τη Δημόσια περιουσία αποτελούν το ίδιο πεδίο κοινωνικής αντιπαράθεσης με το κεφάλαιο, το πολιτικό προσωπικό του και τα ιδιοτελή συμφέροντα κάποιων. Γιατί ξέρει πως δεν αρκεί να αγανακτείς με την αδικία αλλά πρέπει να αγωνίζεσαι για να την ανατρέψεις. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι εργαζόμενοι, η νεολαία και οι απόμαχοι της ζωής δέχονται την πιο βάρβαρη επίθεση από την συγκυβέρνηση την ΕΕ και το ΔΝΤ.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΚΙΕΣ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ Ο ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ