Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ Προς Διευθυντές , Συλλόγους Διδασκόντων και Εκπαιδευτικούς
                        3ο  Ενημερωτικό Σημείωμα Οκτωβρίου     

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
      ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΛΕΣΜΑ
Προς   Διευθυντές , Συλλόγους Διδασκόντων και Εκπαιδευτικούς    

Το  Δ.Σ. του Συλλόγου μας , ύστερα από την απόφαση της Δ.Ο.Ε., που ανακοινώθηκε με εξώδικο στο ΥΠΑΙΘ στις 25/9/2014, για απεργία –αποχή από όλες τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων και ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών και λαμβάνοντας υπόψη: α) τις προτάσεις των μελών του Συλλόγου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Οκτωβρίου, β)  τις αποφάσεις των Συλλόγων δασκάλων όλης της χώρας , όπως κατατέθηκαν στην Ολομέλεια των  Προέδρων στην Αθήνα  στις 6 Οκτωβρίου και  γ) την ενυπόγραφη  άρνηση του 95% των μελών του Συλλόγου μας να συμμετάσχουν στις  διαδικασίες αξιολόγησης των ν.3848/2010, 4024/2011 και του π.δ. 152/2013, οι οποίοι συνδέουν την αξιολόγηση μέσω αυθαίρετων ποσοστώσεων  με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών , οδηγούν σε κατηγοριοποίηση  των σχολικών μονάδων και δεν εισάγουν κανένα πλαίσιο ανατροφοδοτικής και γνήσιας παιδαγωγικής διαδικασίας αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου,

                        Σας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την Απόφαση του Συλλόγου μας
         Να συμπορευθεί με την απόφαση της Δ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ-ΑΠΕΡΓΙΑ
 από όλες τις διαδικασίες της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας και  της  Ατομικής Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών από τις 25/9/2014 έως την 1/11/2014

                                                    ΚΑΙ  ΚΑΛΕΙ :

1)      Τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων
v  Να μην επικαιροποιήσουν, τροποποιήσουν ή συμπληρώσουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου, στο Δίκτυο του Παρατηρητηρίου της Α.Ε.Ε. μέχρι τις 15/10.2014, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.155906/Γ1 /30-9-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, χωρίς σύμφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
v  Να μην αναρτήσουν στο Παρατηρητήριο τα Σχέδια δράσης  και τους Ετήσιους Προγραμματισμούς των Εκπαιδευτικών Μονάδων, σύμφωνα με την εγκ. Φ3/528/137969/Γ1/2-9-2014 του ΥΠΑΙΘ, καθότι το παρατηρητήριο της Α.Ε.Ε., που λειτουργεί ως ιστοχώρος , είναι «μια σταθερή δομή ενίσχυσης και υποστήριξης του θεσμού της Α.Ε.Ε. στο ελληνικό σχολείο».
v  Να μην ασκούν πίεση στους εκπαιδευτκούς για ανάληψη προγραμμάτων και δράσεων, τα οποία είναι προαιρετικά, προκειμένου να αξιολογηθούν  στη φάση μιας μελλοντικής εθελοντικής ή μη ατομικής αξιολόγησης.

2)      Τους Συλλόγους Διδασκόντων :

v  Να συμπορευθούν με τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. του Μαίου-Ιουνίου 2013 σχετικά με τη συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και τη συμπλήρωση των δεικτών και να τροποποιήσουν τυχόν διαφοροποιημένες θέσεις που κατέθεσαν, καθώς όσες σχολικές μονάδες τάχθηκαν με τις απόψεις της Δ.Ο.Ε. φαίνεται ότι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα  στην υλοποίηση της Διαδικασίας  της Αυτοαξιολόγησης και  γι’ αυτό  ζητάτε τώρα εκ νέου από τους Διευθυντές τροποποίηση –επικαιροποίηση- συμπλήρωση της έκθεσης που έχουν καταθέσει  μέχρι τις 15-10-2014, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.155906/Γ1 /30-9-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ . Οι  Σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να ζητήσουν ενημέρωση από τους Διευθυντές και να μην επιτρέψουν τροποποιήσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου, καθώς αρκετοί διευθυντές   μπορεί να  έχουν αντικατασταθεί από άλλους στις εκάστοτε σχολικές μονάδες.
      Επίσης είναι δυνατό ακόμα και να αποσύρουν τα σχέδια δράσης που 
      κατέθεσαν τον Ιούνη –στα πλαίσια αυτής της δυνατότητας τροποποίησης.

v  Να προσέξουν κατά την κατάθεση και υπογραφή του Ετήσιου Προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου του Σχολείου τα παρακάτω:

       α) Σύμφωνα με τα ΠΔ 200 και 201 του 1998 και το άρθρο 39 του         Ν.1340/2002 , ο Σύλλογος Διδασκόντων υποχρεούται «Από 1 έως 10     Σεπτεμβρίου να κάνει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες
            και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και του         ωρολόγιου προγράμματος» και « σε τακτική συνεδρίαση πριν από             την έναρξη των μαθημάτων να προγραμματίσει τις εκπαιδευτικές            δραστηριότητες του  σχολείου για όλο το σχολικό έτος.»
            Τα παραπάνω αφορούν στον προγραμματισμό εκδηλώσεων-εορτών            και επισκέψεων του σχολείου  ή συναντήσεις με γονείς και           εξωτερικούς  φορείς στο σχολείο στα πλαίσια κάποιων εκπαιδευτικών             δραστηριοτήτων , οι  οποίες  αναφέρονται στον προγραμματισμό  για                λειτουργικούς λόγους ,με απλή αναφορά τμήματος συμμετοχής- χωρίς        ονοματεπώνυμα εκπαιδευτικών- τίτλου δράσης και πιθανού χρόνου   επίσκεψης. 
             Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι καμία                 πραγματοποίηση εκπαιδευτικής δράσης δεν είναι υποχρεωτική .
            Σύμφωνα με την εγκύκλιο  Αρ.πρωτ. Φ12/390/92065/Γ1/13-6-2014            του ΥΠΑΙΘ  με θέμα: « Ενέργειες προγραμματισμού του        εκπαιδευτικού έργου  σχολικού έτους 2014-2015» ισχύει το εξής:
            « Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών σε        Προγράμματα ή δραστηριότητες είναι πάντα προαιρετική και        μπορούν να πραγματοποιηθούν , όπως ρητά αναφέρεται στα Π.Δ.
            200 και 201 /1998, στα πλαίσια της σχολικής ζωής , μόνο με            απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του      Σχολικού Συμβούλου, που έχει την ευθύνη της επιστημονικής –            παιδαγωγικής  καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών    των      σχολικών μονάδων.»

v  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, οι δράσεις ανέκαθεν γινόντουσαν και  θα  συνεχίζουν να γίνονται από τους εκπαιδευτικούς  για το όφελος των μαθητών και σε καμία περίπτωση στην συγκεκριμένη συγκυρία, δεν πρέπει να αξιοποιηθούν για τη στήριξη της             διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με την  κατηγοριοποίηση των σχολείων που κάνουν περισσότερες ή λιγότερες δράσεις και αντίστοιχα των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της ατομικής αξιολόγησης.
         Για το λόγο αυτό , οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να πάρουν
         αποφάσεις  , σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ο.Ε. για αποχή-απεργία
         από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, με τη μορφή 
«Μη      ανάρτησης στο  Παρατηρητήριο του    Σχεδίου δράσης   και του Ετήσιου Προγραμματισμού της      Εκπαιδευτικής τους  Μονάδας»,  σύμφωνα με την εγκ. Φ3/528/137969/Γ1/2-9-2014 του ΥΠΑΙΘ.
Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να συμπορευθούν και οι διευθυντές. Η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη για την υλοποίηση ή όχι των διαδικασιών της αξιολόγησης και  οι εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα πρέπει να δηλώσουν στάση άρνησης.

3)      Τους εκπαιδετικούς :

v  Να  συμπορευθούν με τις αποφάσεις τις Δ.Ο.Ε. μέσα στους Συλλόγους Διδασκόντων και να απέχουν από τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης
      Της σχολικής μονάδας.

v  Να μη ζητήσουν ατομική αξιολόγηση –αν κληθούν εθελοντικά- καθότι και η μισθολογική προαγωγή από βαθμό σε βαθμό είναι
      προς το παρόν παγωμένη , ενώ το νέο μισθολόγιο που ετοιμάζεται
      θα αλλάξει τελείως τα σημερινά δεδομένα.

v   Σχετικά με τον προγραμματισμό του διδακτικού του έργου,
       Ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 36 του Ν1340/2002, δηλαδή:
       « Οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των          μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο       προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας ,          λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, του     Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των Συμβούλων.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω , οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται
σε έναν τριμηνιαίο προγραμματισμό διδακτέας ύλης, ο οποίος
 μπορεί και να παραμείνει στην τάξη τους  και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται σε κατάθεση προτάσεων διαφοροποιημένης διδασκαλίας – όπως τους ζητήθηκε προφορικά- ή κατάθεσης των φωτοτυπημένων εργασιών- καθότι αυτά υπεισέρχονται μέσα στη διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης  και  έμμεσα υποκαθιστούν θεσμούς που ήταν πάγιες κατακτήσεις του κλάδου, όπως η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη και η ειδική αγωγή.
Οι ειδικότητες  πρέπει να επικοινωνήσουν με το σύμβουλό τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου